Tegengeluid

Stadswandeling: 14 januari
Workshop: 15 en 16 Januari
Protesten: 25 Januari

Occupy Leeuwarden (foto: Leeuwarder Courant)

De installatie Tegengeluid, te zien op de hoofdtentoonstelling, bestaat uit een kaart van Leeuwarden, een reader en een beeldscherm waarop het proces van de workshop, die gedurende de tentoonstelling zal plaatsvinden, inzichtelijk wordt gemaakt. Op basis van de performatieve aspecten van de demonstraties die in de afgelopen decennia in Leeuwarden hebben plaatsgevonden, zullen de Studenten van de Academie voor Popcultuur een nieuw politiek geluid creëren. De studenten dienen zich te beperken tot de “instrumenten” en de “beelddragers” die tijdens de beschreven protesten zijn gebruikt. De instrumenten die gebruikt kunnen worden om een nieuw tegengeluid te produceren zijn bijvoorbeeld: blatende schapen, schreeuwen door een megafoon en zwijgen. De performatieve aspecten die onder andere als basis dienen voor het te produceren tegenbeeld: roze schilderen, dichtplakken van monden en het opzetten van een kampement.

Op de kaart zijn 29 protesten die in Leeuwarden hebben plaats gevonden in kaart gebracht. De stadswandeling die de studenten zullen lopen ter voorbereiding van de workshop leidt langs deze plekken. Vervolgens zullen de studenten twee dagen lang inhoudelijk en tekstueel worden begeleid door de politiek geëngageerde schrijvers/woordkunstenaars Samuel Vriezen en Quincy Gario. Zij zullen de studenten helpen een eigen politieke agenda te formuleren. Na deze intensieve workshop zullen de studenten zich terugtrekken in de oefenruimte om hun performatieve protesten voor te bereiden. Op 25 Januari zullen zij deze opvoeren in de stad Leeuwarden en zal er een nieuw politiek geluid ten gehore worden gebracht.