Bouke Groen

Nederland, 1981 | Website Bouke Groen

De uit Leeuwarden afkomstige Bouke Groen maakt video- en audio-installaties. Bouke Groen onderzoekt veelal abstracte fenomenen zoals tijd, communicatie en geluid. Groen probeert deze fenomenen helder en inzichtelijk te maken door ze te ontleden en vorm te geven in installaties die een aspect ervan uitvergroten. Groen studeerde in 2008 af aan Kunstacademie Minerva te Groningen en exposeerde sindsdien o.a. op het Media Art Festival en het Noordelijk Film Festival te Leeuwarden, het Nederlands Film Festival te Utrecht, Defka te Assen en het Gemeentemuseum te Den Haag.

Jabberwocky, audio-installatie, 2013

"It seems very pretty," she said when she had finished it, "but it's rather hard to understand!" (You see she didn't like to confess, even to herself, that she couldn't make it out at all.) "Somehow it seems to fill my head with ideas —only I don't exactly know what they are!" Carroll, Lewis (2010) Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass p. 64–65.

Jabberwocky is oorspronkelijk een tekst van Lewis Carrol (1871). Hij was een van de eersten die op deze manier met taal omging - een gedicht dat onzinwoorden bevat, zonder eigen taalkundige betekenis, maar waarin de klanken (het gebruik van klinkers en medeklinkers) verraden in welke richting de betekenis gezocht kan worden. Het gedicht lokt uit om te worden voorgelezen. Carrol kwam daar zelf ook achter, getuige zijn aanvullingen in latere edities van Through the Looking Glass, waarin hij instructies geeft over hoe de woorden moeten worden uitgesproken. Inmiddels is Jabberwocky vele malen uitgevoerd en wordt het beschouwd als een van de beste Engelstalige onzingedichten en een voorloper van de klankgedichten van bijv. de dadaïsten. 

Bouke Groen ontdoet het gedicht, wat al weinig woordelijke betekenis heeft, nog meer van betekenis. Door medeklinkers te dempen blijven alleen de klinkers over. Zo ontstaat er een schokkerige audio-opname die de focus verlegt naar bepaalde aspecten van de stem: toonhoogte, ritme, timbre, melodie en intonatie. Dit zijn paralinguïstische kenmerken, die betekenis toevoegen, benadrukken of tegenspreken. Met bandrecordertape worden de letters _A__E__O__Y gevormd. Hiermee refereert Groen aan wat er te horen is en aan het auditieve medium, namelijk de voordracht door Kate Burton op tape. Ook verwijst hij terug naar het oorspronkelijke medium, de geschreven tekst van Lewis Carrol.