The Little Sisters of Gay Mutton

Groot Brittannië, 1985, Nederland, 1987 | Website The Little Sisters of Gay Mutton

Toon Fibbe & Kirsty Roberts noemen zich The Little Sisters of Gay Mutton wanneer ze samenwerken. Beide zijn opgeleid aan het Piet Zwart Instituut te Rotterdam. In hun werk leggen ze een interesse voor muziek aan de dag. 

Musicals zijn lang weggezet als volksvermaak. Er werd, en wordt, met minachting naar gekeken, met name door de kunstwereld. Dit terwijl musicals juist het grote publiek weten te bereiken en via die weg veel invloed kunnen hebben. Opera wordt daarentegen als kakkineus, elitair en ontoegankelijk ervaren. Fibbe & Roberts combineerden de twee stromingen en organiseerden op de Kunstvlaai, die in november 2012 plaatsvond in Amsterdam, een 'opera(ish sing-along event'. Alle soorten stemmen waren welkom, van Ogre tot Disneyprinses en een geoefend zanger hoefde je niet te zijn.

An Opera(ish) Sing-along

Dit was de inspiratie voor een vervolg hiervan op Social Sound. Wat er precies gaat gebeuren is ook voor ons nog een raadsel, maar er zal opera gezongen worden. Vol overgave, en masse, vals en zuiver, door The Little Sisters of Gay Mutton zelf ('we can't sing, but we'd like to give it a try') en belangrijker: door het publiek. Meer informatie volgt!